Pohár města Zlína – 57.ročník

Pokyny závodu na krátké trati

Všemina 30.4.2006

Datum: neděle 30. dubna 2006, Všemina
Druh: závod na krátké trati
součást Českého poháru a Slovenského poháru 2006 v OB, ŽA, ŽB – Morava, Českého poháru veteránů a Continental Cupu
Veřejný závod v OB
Pořádající subjekt:
TJ Slovan Luhačovice a SKOB Zlín
Místo: Všemina, rekreační areál – centrum závodu
Nachází se 20 km východně od Zlína a 20 km severně od Luhačovic. Součástí centra závodu je rozsáhlý areál, zázemí restaurace a hotelu s 220 lůžky. Dále je zde možnost koupání a dostatečné plochy pro parkování.
Prezentace: neděle 30.4.2006 9:00-10:00 hodin v centru závodu,
výdej obálek na neděli i pondělí, změny jen neděle
Start 00:

11:00 hodin, intervalový start, pořadatel zajišťuje převoz svršků ze startu do centra závodu. Závodníci kategorie H21E,D21E si vyzvednou na startu čísla samoobslužným způsobem (startovní čísla jsou uvedena ve startovce).

Vzdálenosti:

parkoviště – centrum - 500 m
centrum – start - 700 m
parkoviště – start - 200 m
centrum – cíl - 0 m

Popis terénu:

Terén v nadmořské výšce 350 až 650 m n.m., členitý, podhorský, se sítí cest,
převážně smíšený podhorský les. Součástí terénu jsou místní erozní svahy a rýhy.
Terén má převýšení odpovídající vybrané oblasti. Porost je různorodý smrkově – bukový.
Vybraný prostor pro krátkou trať je západně od centra závodu.

Mapa:

Všemina – Miluchov, 1:10.000 , E = 5m , stav listopad 2005 - duben 2006 , použitý mapový klíč ISOM, vedoucí kartograf – Bohumil Háj, formát A4, vodovzdorně upravena
Odevzdávání map do 14:15

Zakázanéprostory:

Veškeré lesní prostory kolem centra závodu, prostory kolem cesty na start (je zakázáno opustit vyznačenou cestu na start), prostory kolem cesty parkoviště – centrum závodu (je zakázáno opustit vyznačenou cestu k centru závodu).
Vstup v průběhu závodu je zakázán na plochy označené fialovým šrafováním.
Porušení je důvodem k diskvalifikaci.

Vstup do Hotelu Všemina:

Je zakázán vstup v běžecké obuvi (především obuvi s hřeby) do prostor hotelu.

Popisy kontrol :

Formou samoobsluhy v centru závodu, vytištěny na mapě

Ražení:

elektronické – SportIdent
V případě selhání SI jsou na mapě políčka pro náhradní ražení.

Cíl:

v centru, závodník ukončí závod oražením cílové jednotky.
Závodníci jsou povinni si ihned po doběhu vyčíst svůj SI čip, jinak jim hrozí diskvalifikace. Závodníci kategorie D21E,H21E jsou povinni odevzdat startovní čísla.

Časový limit :

90 minut.

Výsledky:

Předběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodu, u vybraných kategorií (zejména A,E) bude uskutečněn rádiový přenos mezičasů pomocí stanic RACOM. Průběžné výsledky budou zveřejňovány pomocí Orienteering results online na http://oro.adamna.net

Oficiální výsledky i s mezičasy budou zveřejněny na stránce závodu  www.o-festival.cz
Občerstvení:

na startu, v cíli a na tratích pro vybrané kategorie

WC:

v centru závodu TOI-TOI, cestou na start – pouze TOI-TOI, WC v prostorech hotelu je určeno pouze pro ubytované hosty

Mytí:

sprchy / lavory v centru závodu

Parkování:

Pouze na sběrném parkovišti dle pokynů pořadatelů, závodníci ubytovaní v Parkhotelu Všemina mohou parkovat na parkovišti hotelu. Tam budou vpuštěni poté co se prokážou ubytovacím průkazem, nebo budou na seznamu ubytovaných hotelu a to pouze do startovního času 00 (na parkoviště hotelu se projíždí prostorem doběhu a mohlo by dojít ke zranění závodníků).Poplatek za parkování auto 20,- autobus 50,-.

Stravování:

restaurace Parkhotel Všemina, 2x bufet – pivo, limo, klobása na grilu, makrela, grilované sele, párek v rohlíku, vepřový / kuřecí steak, kuřecí stehna na grilu atd,
Dále je možnou koupit stravenky na oběd – prodej na prezentaci MČR ve sprintu, dále na recepci hotelu (vepřový guláš, pečivo - 45,- / kuřecí řízek, brambor – 55,-) stravenky je nutno zakoupit den předem.

Ubytování:

Zákaz noclehu v oddílových stanech v centru závodu

Vyhlášení výsledků:

cca od 15:30  v centru závodu.
Vyhlášeni budou závodníci na 1. – 3. místě v kategoriích HD 10-14, všechny kategorie A,E a vítězové ostatních kategorií mimo kategorie T

Funkcionáři:

ředitel: Michal Schäfer
hlavní rozhodčí: Anna Stackeová, R1
stavitel: Evžen Pekárek           

Protesty:

písemné protesty s vkladem 200,- Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu.

Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel OB, SŘ a PP ČSOB v OB 2006

Jury:

Bořánková Kristýna VSP, Petřvalský Marek STE, Štěpánek Martin TBM

Ve Zlíně dne 25.4. 2006
Slovan Luhačovice SKOB Zlín
oddelovac
Město Luhačovice Město Zlín
Všemina
Mikroregion Luhačovské zálesí
Miramare Luhačovice Lázně Luhačovice ORO - Orienteering results online oddelovac2
AZ Rádio Zlín
Avonet
oddelovac
Continental
kooperativa tmapy
toitoi hi-tec
gigasport astera design
zaket nord-service
newline norwell
© Alcasoft