Na podzim letošního roku oslaví SKOB 40 let svého trvání. V prosinci 1966 se gottwaldovští orientační závodníci odloučili od turistů a vytvořili první samostatný oddíl OB v našich zemích. Společně se podívejme, jak se jeho historie odvíjela. Je to do jisté míry i historie českého OB, protože členové tehdejšího Sokola Svit Gottwaldov uspořádali na podzim 1950 první orientační závod v Chřibech, u chaty Na Bunči.

1950 - první ročník Poháru města Zlína, první OB v Československu
1952 - první zimní OB – Soláň, Vsetínské vrchy
- první M ČSR v Jihlavě
- mistrovské tituly pro Gottwaldov (MB – Obdržálek, Garlík, Mráček; MC – Novotný, Mezihorák, Polášek)
1953 - první noční OB – Tesák, Hostýnské hory
- první OZ jednotlivců – Vizovické vrchy (tehdy se "chodilo" v tříčlenných hlídkách)
1958 - Zdeněk Němec a Zdeněk Jaroš (Kroměříž) se zúčastnili mezinárodních závodů v Bulharsku
1959 - hlídka Novotný, Láznička poprvé porazili Švédy na závodech v Německu (NDR)
1962 - Jindra Novotný reprezentoval ČSSR na 1. Mistrovství Evropy – Norsko, Loten
1963 - první Orientační maraton – zámek Lešná (později "dlouhá trať")
1965 - první ročník Poháru Gottwaldovských škol, líheň budoucích reprezentantů
1966 - vznik prvního oddílu OB, předseda František Navrátil
1968 - Jitřenka Ševčíková–Kohoutová – 7. místo na MS 8, SVE
- vznik samostatného sportu – orientační běh (definitivní odloučení OB od turistiky)
1970 - první zlínská mapa – Štákův vrch
- Svaťa Galík finišoval na MS 71 – NDR pro bronz – první medaile pro TCH
1971 - při 22. ročníku PMZ 71 – Březůvky, velká mezinárodní účast, startovalo 8 mistrů Evropy resp. světa (příprava na blížící se MS 72 – TCH, Doksy)
- první využití počítače pro zpracování výsledků PMZ
1972 - Naďa Mertová – bronz z MS 72, TCH, štafeta žen
1975 - byla vydaná publikace – 25 let OB v Gottwaldově
- vznik Tréninkového střediska mládeže – hlavní trenér Pavel Mezihorák
1977 - akce pro veřejnost – V máji s mapou (celkem 10 ročníků)
1980 - M ČSST jednotlivců a štafet – Lukoveček, Komárov, mapa Svatojánka + Hájiny
1983 - 3 dny OB Morava 83 – účast 1700 startujících ze 14 zemí
1984 - ustavení Centra historie OB ve Zlíně
1989 - M ČSFR jednotlivců a štafet – Rusava, mapa Ráztoka
1990 - 3 dny OB Ploština 90, 2370 startujících
- oslavy 40 let OB, "historický" OB v Chřibech – mapa třech měřítek "Na písku"
1995 - Cena jarního Valašska – Vrubel Cup, první "hagaby" v ČR
2000 - Michal "Bingo" Smola získal na MS juniorů CZE, Novém Městě n./Mor. zlaté medaile na krátké trati a ve štafetách
- M ČR klasika, štafety – Ráztoka
- oslavy 50. výročí OB, Holešov, včetně "historické štafety" Otrokovice – Ráztoka
2001 - MS juniorů HUN, Miskolc – Michal Smola bronz na KT, zlato ve štafetách
- M ČR sprint – Rožnov p/R, mapa Valašská dědina
2003 - M ČR DT – Bzenec, mapa Duny
2004 - Akademické MS CZE, Plzeň – Smola vybojoval zlato na klasice, stříbro na krátké a zlato ve štafetách
2005 - juniorské MS LOB RUS, Ivanovo – Hanka Hančíková bronz ve štafetách

Při 57. ročníku Poháru města Zlína (neděle) a pondělním Poháru Euroregionu budete závodit v okolí valašské obce Všemina, ve Vizovických vrších. V rozpise je tento závodní terén dostatečně a výstižně popsán. Vy, kteří k nám do Zlína jezdíte častěji, určitě znáte, jak to v našich lesích a kopcích vypadá. Víte ale, jak byl tento prostor zmapován před 40 léty? V archivech jsme objevili tzv. "zelenou" mapu z roku 1968, měřítko 1:25 000, E = 5m, kdy se ve stejném prostoru běžel 19. ročník Poháru města Zlína.

Pro mladší ročníky – co to je "zelená" mapa? V té době se běhalo na klasických vojenských mapách, které se musely po závodě vracet. Vojáci je pořadatelům na závod pouze zapůjčili. O nějakém trénování s mapou nebyla řeč, mapy k dispozici nebyly. V roce 1967 došlo k dohodě mezi Ministerstvem národní obrany a svazem OB, že pro potřeby OB budou tištěny speciální výřezy z vojenských map. Bez jakýchkoliv názvů, bez výškových kót, popisek – to vše bylo tehdy tajné. Pro nás to ale byl obrovský pokrok. Konečně nám po závodě mapa zůstala v ruce, mohli jsme rozebírat své postupy, bylo možno s mapou i trénovat – prostě, byla to "věc". Tyto mapy se používaly pro OB v letech 1967 – 1971.

Na mapě je zakreslena trať MA (H 21) – plná čára, junioři a veteráni – čárkovaně. Tak se tehdy stavěly tratě. Vše je kresleno ručně, kružítkem a tuží, žádný počítač. Délka tratě mužů – 12 km, 11 kontrol, čas vítěze 90:38. Celkem startovalo 329 závodníků, na svou dobu to byl docela "velký" závod na úrovní dnešních "Áček".

Ty různě orientované černé "V" - to jsou ručně dokreslené rýhy a údolíčka, které v původním tisku nejsou. Bylo to jakési "zpřesňování" mapové kresby, náznaky pozdější tvorby skutečných orientačních map (od roku 1970). "Zelená" mapa byla tedy jakýsi mezistupeň mezi vojenskými tajnými mapami a následujícími mapa speciálně kreslenými pro OB.

Ještě pro vaši orientaci – centrum letošního závodu je jižně od kontroly "I" mimo mapu. Terén závodu se ale za ta léta nezměnil, kopce jsou pořád stejné. Tak se podívejte, kde budete v neděli a v pondělí běhat. Ať se vám v těchto terénech daří!

Zelená mapa z roku 1968

Jak je již všeobecně známo, současný Pohár města Zlína, jehož 57. ročník poběžíte na Všemině, je nejstarší OB v našich zemích. Patří ale také k nejstarším OB na světě. Jedny z prvních tradičních orientačních soutěží byly štafetové závody ve Švýcarsku – Bern a Zürich, které svůj začátek datují od let 1935 resp. 1942. V 90. létech minulého století byly vydány jejich "padesátiročenky". V roce 1945 pak proběhl první ročník známého finského závodu sedmičlenných štafet "Jukolan", o tři léta později byla odstartovaná švédská "Tiomila", neoficiální MS klubových 10členných štafet. Poslední dvě jmenované soutěže jsou organizovány dodnes, jistě se někteří z vás těchto "orientačních zážitků" sami zúčastnili.

Pak již začala historie Poháru města Zlína. Že vývoj této soutěže, kterou každoročně pořádá SKOB Zlín popř. kamarádi ze "spřátelených" oddílů, je z archivního hlediska velmi dobře dokumentovaný – o tom jste se již trochu přesvědčili. Ale víte o tom, že ve Zlíně existuje pravděpodobně nejstarší pohár pro OB na světě? Můžete se na něj dokonce podívat. Jak se tedy vše odvíjelo?

1950 První ročník současného OB Pohár města Zlína
1954 Pohár TJ Jiskra Gottwaldov
pro absolutního vítěze mužů, nejprve tříčlenné hlídky, pak dvojice a jednotlivci
pohár byl později ztracen
1957 Pohár KV SČSP Gottwaldov
pro vítěze mezikrajové soutěže, pohár byl později ztracen
1958 Pohár ÚV SČSP Praha (pro mladší: Svaz československo-sovětského přátelství)
pro vítěze žen, nejprve hlídky, pak dvojice, nakonec jednotlivci - fyzicky existuje
(to je ten "nejstarší" pohár)
1970 změna názvu a určení pohárů
Pohár Gottwaldova - vítězné družstvo dospělých
Pohár SČSP - vítězné družstvo dorostu
za ztracený Pohár TJ Jiskra Gottwaldov byl pořízen nový – Pohár Gottwaldova
1990 změna názvu pohárů
Pohár města Zlína – dospělí - bývalý pohár Gottwaldova
Pohár dorostu - bývalý pohár ÚV SČSP

Tyto, dnes již "historické" poháry I. generace vidíte na obr. 1.
Menší bílý pohár – Pohár Gottwaldova pro vítězné družstvo dospělých,
větší tmavý pohár – Pohár SČSP pro vítězné družstvo dorostu.

1996 nové poháry
Pohár města Zlína – dospělí
Pohár dorostu

Zlínské poháry II. generace jsou na obr. 2.
Větší (vlevo) je pohár pro družstvo dospělých, vpravo (menší) je pohár pro dorost.
Originály pohárů jsou "věčně" putovní, zůstávají ve Zlíně. Vítězná družstva si odvážejí jejich menší kopie z každého ročníku.

Pohár Gottwaldova, Pohár SČSP z roku 1958 II. generace zlínských pohárů
2004 nové poháry
Pohár města Zlína – dospělí
Pohár COH – dorost

Tyto poháry na foto nejsou, uvidíte je přímo na Všemině. Originály jsou opět "věčně" putovní, vítězové dostávají kopie.


DRŘITELÉ POHÁRŮ

rok Pohár TJ Gottwaldov
nejlepší hlídka mužů
Pohár ÚV SČSP
nejlepší hlídka žen
Pohár KV SČSP
mezikrajová soutěž
1954 Němec, Mezihorák, Krhut
Jiskra Gottwaldov
--- ---
1955 Procházka, Jabůrek, Brunovský
Dynamo Spoj Bratislava
--- ---
1956 Procházka, Jabůrek, Brunovský
Dynamo Spoj Bratislava
--- ---
1957 Javora, Petrželka, Šeděnka
Jiskra Gottwaldov
--- kraj Gottwaldov
1958 Lexa, Kroneisl, Strašil
TJ Gottwaldov
Rotreklová, Kumbárová, Žemlíková
Zbrojovka Vsetín
kraj Gottwaldov
1959 Mezihorák, Vozobule, Lažnovský
TJ Gottwaldov
Kadlčáková, Křeménková, Vondráková
Lokomotiva Praha
kraj Gottwaldov
1960 Stržínek, Košecký
Slávia VŠ Bratislava
Jachanová, Holoušová
Spartak Šternberk
Jihomoravský kraj
1961 Mezihorák, Vozobule
TJ Gottwaldov
Čermáková, Burýšková
Lokomotiva Praha
Severomoravský kraj
1962 Procházka, Brunovský
Slávia VŠ Bratislava
Tamchynová, Vigašová
Slávia VŠ Bratislava
Jihomoravský kraj
1963 Galík
TJ Gottwaldov
Hohausová Eva
TJ Gottwaldov
Jihomoravský kraj
1964 Urbanec
TJ Gottwaldov
Součková
Slavoj Ústí n/L
Jihomoravský kraj
1965 Galík
TJ Gottwaldov
Kumbárová
Slávia VŠ Praha
Jihomoravský kraj
1966 Šmelík
VŠT Košice
Linhartová
TJ Gottwaldov
Jihomoravský kraj
1967 Galík
TJ Gottwaldov
Stupková
TJ Gottwaldov
Jihomoravský kraj
1968 Galík
TJ Gottwaldov
Folprechtová
Slávia FS Praha
---
1969 pohárové soutěže nebyly vyhlášeny a hodnoceny
změna názvů pohárů
rok oddíl dospělých oddíl dorostu
1970 VŠZ Brno TŽ Třinec
1971 VŠ Praha TŽ Třinec
1972 VŠZ Brno TŽ Třinec
1973 VŠ Praha Tesla Brno
1974 VŠ Praha Tesla Brno
1975 VŠ Praha Tesla Brno
1976 VŠ Praha TJ Jičín
1977 VŠZ Brno Slovan Luhačovice
1978 VŠZ Brno Tesla Brno
1979 VŠZ Brno Jiskra N. Bor
1980 VŠZ Brno Tempo Praha
1981 VŠZ Brno Tesla Brno
1982 FS Praha Železárny Prostějov
1983 VŠB Ostrava ---
1984 VŠZ Brno Spartak Jihlava
1985 VŠZ Brno TŽ Třinec
1986 VŠZ Brno TŽ Třinec
1987 Železárny Prostějov Slezan Opava
1988 Prírodovedec Bratislava Železárny Prostějov
1989 VŠZ Brno Tempo Praha
1990 SKOB Zlín KDDM Brno
1991 Sportcentrum Jičín TJ Turnov
1992 USK Praha SKP Hradec Králové
1993 USK Praha SK Žabovřesky
1994 VŠZ Brno Baník Ostrava
1995 SKP Hradec Králové SC Aris Jičín
1996 Dukla Liberec Kotlářka Praha
1997 VSK VŠB Ostrava KOB Konice
1998 Tesla Brno SŠK Vrbno p/P
1999 OK 99 Hradec Králové Slávia Hradec Králové
2000 Tesla Brno Loko Pardubice
2001 Sportcentrum Jičín Loko Pardubice
2002 SK Jamnice Beta Třinec
2003 Lokomotiva Pardubice SKOB Zlín (pouze H,D 18)
2004 SK Univerzita Olomouc Polish National Team
2005 SKOB Zlín SK Univerzita Olomouc


PMZ 1997 – vítězné družstvo dorostu KOB Konice	PMZ 1991 – předávání Poháru SČSP - dorost OB Turnov PMZ 1993 – předávání Poháru města Zlína – dospělí – VŠ Praha

Obr. 3:
Pohár města Zlína 1997 – vítězné družstvo dorostu KOB Konice.

Obr. 4:
Pohár města Zlína 1991 – předávání Poháru SČSP - dorost OB Turnov.
Pohár předává Zdeněk Němec a Iva Rozkošná.

Obr. 5:
Pohár města Zlína 1993 – předávání Poháru města Zlína – dospělí – VŠ Praha.
Pohár předává Jan Žemlík.

Součástí O-festivalu, který právě skončil, bylo také letošní M ČR a Veteraniáda ČR ve sprintu pro rok 2006. Proč tedy ten titulek – "Mistrovství Novotných II"?

Odpověď je nasnadě.

Historické anály již zaregistrovaly jedno "mistrovství Novotných". V roce 1964 proběhlo M ČSSR jednotlivců, poprvé v pískovcových terénech v Doksech. Tehdy startovalo 6 kategorií – muži "A", muži "B", ženy "A", ženy "B", dorostenci a dorostenky, ti závodili ještě ve dvojicích. Na stupních vítězů – jednotlivců se objevila pouze rodina Novotných. MA vyhrál Jindra Novotný z Gottwaldova, vítězkou ŽA se stala jeho sestra Jana – také TJG, v kategorii MB zvítězil Vítězslav Novotný z Loko Brno, jejich strýc a na nejvyšší stupínek vystoupila i jeho manželka Dobra, teta Jindry a Jany.

Po 42 létech se tato zajímavá situace skoro opakovala. Na prvním letošním M ČR – sprint se objevilo na stupních vítězů 5 nositelů resp. nositelek jména Novotný.

Mistrovský titul v D 21 získala Petra, která v celkovém pořadí byla sice druhá o jednu vteřinu za Evou Makrai - HUN, ale titul zůstal v OK 99 Hradec Králové. Veteránským mistrem v H 40 se stal její manžel Milan. O další medaile se podělily jejich dcery. Mistrovskou zlatou v D 16 získala Tereza, vítězství v D 14 C si odnesla Markéta a benjamínek Klárka získala stříbro v D 10 C. Proto tedy "Mistrovství Novotných II".

Rodina Novotných si vůbec na letošním O-festivalu vedla nadmíru dobře. Celá rodina v průběhu třech závodních dnů obsadila 15 jednotlivých soutěží a z toho získala 10 medailových umístění. Asi jim ten valašský terén a déšť dobře prospíval – nebo to prostě umí.

Zelená mapa z roku 1968 Zelená mapa z roku 1968

Obr. 1: Mistrovství Novotných 1964 - Jindra, Jana, Vítězslav, Dobra

Obr. 2: Mistrovství Novotných 2006 - Klárka, Milan, Tereza, Petra, Markéta

Slovan Luhačovice SKOB Zlín
oddelovac
Město Luhačovice Město Zlín
Všemina
Mikroregion Luhačovské zálesí
Miramare Luhačovice Lázně Luhačovice ORO - Orienteering results online oddelovac2
AZ Rádio Zlín
Avonet
oddelovac
Continental
kooperativa tmapy
toitoi hi-tec
gigasport astera design
zaket nord-service
newline norwell
© Alcasoft