TJ Slovan Luhačovice, oddíl orientačního běhu ve spolupráci se Sportovním klubem orientačního běhu Zlín a slovenským partnerem, TJ Slavia Žilinská univerzita Žilina, připravují uspořádání mezinárodní sportovní akce pod názvem "Festival orientačního běhu 2006 ve Zlínském kraji", tj. otevřeného Mistrovství České republiky a Slovenské republiky, 1. a 2. závodu Českého poháru a Slovenského poháru a 2. a 3. závodu Moravskoslezského žebříčku 2006 v orientačním běhu, které se uskuteční ve dnech 29. dubna – 1. května 2006.

V rámci tohoto projektu se budou odehrávat následující akce:

  • Otevřené mistrovství ČR a SR v OB ve sprintu (sobota) - Luhačovice – lázeňský areál
  • 57. ročník Poháru města Zlína (neděle)
  • Pohár Euroregionu Bílé-Biele Karpaty (pondělí) – oba v okolí vodní nádrže Všemina
Předpokládá se, že tohoto mistrovství se zúčastní cca 1500 závodníku především z ČR a SR, ale i Polska a Maďarska a to jak z řad organizovaných subjektů, tak i veřejnosti. Neméně početnou skupinou bude i doprovod, především ve formě rodinných příslušníků.

Součástí tohoto festivalu budou i závody pro veřejnost, česko-slovenské setkání sportovců, sportovních nadšenců a laické veřejnosti spojená s kulturně společenskými akcemi včetně globální propagace území, které je nedílnou součástí již zmiňovaného Euroregionu Bílé-Biele Karpaty.

V neposlední řadě dojde k navázání na pokračující rozvoj česko-slovenské vzájemnosti, jež byl v roce 1993 se vznikem samostatných republik částečně utlumen a která se v Luhačovicích za přispění významných osobností kulturního a společenského života obou národů v 20. letech minulého století zrodila a formovala.

Od konce 60. let proběhlo v Luhačovicích několik ročníků závodu "O pohár lázní Luhačovic" jednotlivců, který byl zařazen do celostátních žebříčkových soutěží. Později uspořádal TJ Slovan Luhačovice několik mistrovských soutěží - Československý pohár v orientačním běhu 1991, M ČSFR v OB vozíčkářů 1992 (společně s SKOB Zlín), M ČR noční OB 1995, Český a Slovenský pohár v MTBO 1998, M ČR noční OB 1999, mezinárodní závody v MTBO Remerx Cup 2000 apod. V roce 2005 v Luhačovicích proběhlo úspěšné republikové Republikové finále základních a středních škol v orientačním běhu.

Kontakty mezi orientačními běžci Zlínska a Slovenské republiky jsou velmi časté. Ať je to účast slovenských orienťáků na zlínském PMZ, nebo starty luhačovických a zlínských na závodech Grand Prix Slovakia apod. V roce 1997 při 48. ročníku PMZ ve Zlíně – Podhoří proběhlo oficiální utkání mezi dorostem Slovenska a České republiky. K tomu všemu možno připočíst bezpočet společných soustředění na české a slovenské straně.

Projekt "Festival orientačního běhu 2006 ve Zlínském kraji" je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Iniciativy Společenství. Tato Iniciativa má Evropskou komisí zřízené zvláštní programy k řešení specifických problémů dotýkajících se celého území EU, které doplňují jiné programy Evropského Společenství nebo usnadňují jejich realizaci. Jeden z nich je Program INTERREG IIIA, kterým je celá tato akce podpořena.

Program Iniciativy Společenství INTERREG III A je nejvýznamnější a nejrozsáhlejší Iniciativou Společenství EU. Jeho realizace byla před vstupem České republiky do EU zkoordinována s programem Phare CBC na základě společného programového dokumentu, který obsahově a do značné míry i procedurálně vymezuje oblasti a podmínky pro přeshraniční spolupráci.

Projekty realizované v rámci tohoto programu se významnou měrou podílejí na rozvoji spolupráce mezi lidmi a institucemi v příhraničních regionech, tedy i ve společném česko-slovenském příhraničí, o postupné odstraňování překážek a hranic mezi oběma státy.

Slovan Luhačovice SKOB Zlín
oddelovac
Město Luhačovice Město Zlín
Všemina
Mikroregion Luhačovské zálesí
Miramare Luhačovice Lázně Luhačovice ORO - Orienteering results online oddelovac2
AZ Rádio Zlín
Avonet
oddelovac
Continental
kooperativa tmapy
toitoi hi-tec
gigasport astera design
zaket nord-service
newline norwell
© Alcasoft