Terén závodu očima hlavního kartografa
26.04.2006 12:39:31, 3289/1
Bohumil Háj jakožto hlavní kartograf hovoří o terénu pro krátkou a klasickou trať na Všemině.

Terén Hostýnských vrchů je velmi charakteristický a specifický tím, že jde o první výběžky Karpat. To, znamená že poznáte určité specifické krajinné prvky, které jinde nenajdete.
Prostor závodu se nalézá v nadmořské výšce od 300 do 500 m.n.m. Reliéf je velmi členitý ? systém hřbetů je prolomen spoustou údolí a žlebů, místy docela prudkých a svažitých. V nich se nacházejí prameniště a podmáčená území. V centru prostoru je rekreační lokalita Všemina s hotelem, jezerem, chatami a koňskou farmou. Typickým prvkem valašského osídlení jsou pasekářské usedlosti, roztroušené ve žlebech a na hřebenech. Okraje lesnatých hřbetů spadají do údolí k vesnické zástavbě, obklopené pastvinami a na valašsku typickými většinou švestkovými sady. Některé z těch sadů jsou léta neudržované a zarostlé náletovými křovinami a podrostem. Lesní porosty jsou převážně smíšené a listnaté, většina prostoru je pokryta vysokým, dobře průběžným lesem ale najdou se i pasáže hustníků a vysokého lesa podrostlého křovinným patrem, kde je viditelnost minimální.
Letošní tvrdá zima se spoustami těžkého sněhu se na porostech viditelně podepsala ? v lese je velmi mnoho zlomených stromů, ulámaných vršků a větví, některé cesty a pěšiny jsou zataraseny mladými stromy, které těžký sníh ohnul až k zemi a zatím se nestačily zvednout a narovnat. Letošní zimní sněhová nadílka byla u nás na Valašsku tak vydatná, že poslední zbytky sněhu odtávají až nyní, několik dnů před závody. Znamená to, že krajina je nasáklá vodou ? voda stojí a teče i tam, kde je jindy sucho.
Zpět k těm specifickým krajinným prvkům. Podloží karpatského flyše je tvořeno sedimenty jílů a pískovcových vrstev. Tvrdší pískovce odolávají erozi více, než měkké jíly a jejich výchozy na povrch vytváří v krajině typická ?žebra? ? hřbítky a zlomy. Jejich linie lze vysledovat, jak se táhnou přes celé kopce. Pískovce zvětrávají na drobnou suť a v celém prostoru tedy nejsou větší kamenné objekty. Skály a kameny, které známe z nedalekých prostorů na Rusavě a Ondřejovsku, v tomto prostoru nenajdeme. Jílové vrstvy podloží způsobují další valašskou specialitu ? sesuvy. Ve vlhkých obdobích, kdy do jílových vrstev zatéká voda, jíl nabobtná a stane se kluzkým jako mýdlo. Svah se vlastní tíhou utrhne a sjede po jílové skluzavce do údolí. Tato svážná území modelují reliéf valašské krajiny po staletí ? některé sesuvy jsou velmi rozsáhlé a velmi staré a prozrazují je jen specifické členité tvary terénu, některé sesuvy se utrhly před pár dny. Potkáte je v terénu, doplňovali jsme je do mapy těsně před uzávěrkou.

<<
Slovan Luhačovice SKOB Zlín
oddelovac
Město Luhačovice Město Zlín
Všemina
Mikroregion Luhačovské zálesí
Miramare Luhačovice Lázně Luhačovice ORO - Orienteering results online oddelovac2
AZ Rádio Zlín
Avonet
oddelovac
Continental
kooperativa tmapy
toitoi hi-tec
gigasport astera design
zaket nord-service
newline norwell
© Alcasoft