Otevřené Mistrovství České a Slovenské republiky v OB – sprint

Pokyny k závodu MČR sprint

Luhačovice 29.4.2006

Datum: sobota 29. dubna 2006, Luhačovice
Druh: Otevřené Mistrovství ČR a SR ve sprintu OB
Součást Českého poháru a Slovenského poháru 2006 v OB, ŽA, HI-TEC sprint cupu a Českého poháru veteránů
Veteraniáda ČR ve sprintu OB
Veřejný závod ve sprintu OB
Pořádající orgán:
ČSOB a SZOŠ
Pořádající subjekt:
TJ Slovan Luhačovice a SKOB Zlín
Místo:

Luhačovice, jižní okraj lázeňského areálu, prostor před sanatoriem Miramare – centrum závodu. Součástí centra závodu je louka pro oddílové stany, pódium pro cíl a vyhlášení výsledků, stánky s občerstvením, nouzové stany pro převlékání. Jsou omezené prostory pro uložení věcí.
V případě absolutně nepříznivého počasí možnost převlékání v místní Sokolovně, vzdálené cca 400m podél řeky.

Prezentace:

V centru v budově firmy Renostav a Městské policie v sobotu 29.dubna od 9,30 až 11,15hod. na všechny 3 závody O-Festivalu, změny jen pro sobotní závod.

Start 00:

12.00hod. intervalový start
12.00hod. mistrovské kategorie H,D 21,
13,15hod. mistrovské kategorie H,D 16, 18, 20
14,30hod. Veteraniáda a veřejný závod kategorií C, T1,T2
Pořadatel zajišťuje převoz svršků ze startu MČR (z karantény)do cíle závodu. Závodníci kategorie H,D 21 si vyzvednou v karanténě čísla samoobslužným způsobem.

Vzdálenosti:

parkoviště Sever – centrum      1.200m
parkoviště Jih – centrum              400 – 1.200m    
centrum – start MČR                   500m
centrum – start veřejného závodu    0m
centrum – cíl                                     0m  

Popis terénu :

Lázeňský park s množstvím asfaltových a pískových cest, přilehlé lesní svahy s náletem omezující viditelnost i rychlost běhu a vilová čtvrť se sítí cest. Nadmořská výška 260 až
300 m n.m.

Mapa:

Luhačovice - Miramare, 1:4.000 , E = 2,5m , stav duben 2006 , použitý mapový klíč ISSOM,  kartograf – Radim Ondráček, formát A4,  vodovzdorně upravena
Odebírání map do 15:45 hod.
Zvláštní mapové značky na mapě a vyvěšeny na info tabuli v centru

Zakázané prostory :

Veškeré prostory lázeňského areálu a přilehlé lesní prostory severně od centra závodu, prostory kolem cesty z parkoviště Sever – centrum závodu (je zakázáno opustit vyznačenou cestu oranžovými fáborky k centru závodu).
Vstup v průběhu závodu je zakázán na plochy označené fialovým šrafováním na plánku shromaždiště vyvěšeném na shromaždišti a do bezprostřední blízkosti divácké a sběrné kontroly.
Přísný zákaz vstupu na záhony v prostoru lázeňského areálu a na privátní (zeleně označené) plochy ve vilové čtvrti. 
Zákaz vstupu do vnitřních prostor sanatoria Miramare.
Porušení je důvodem k diskvalifikaci.
Doporučujeme vstup do prostor terasy sanatoria s expozicí výstavy „Historie orientačního běhu v regionu“.   

Parametry tratí :

Parametry tratí jsou umístěny na www.o-festival.cz a na info tabuli v centru.

Informace: Libor Slezák, tel. 777 073 560, e-mail: libor.slezak@o-festival.cz
Další informace budou průběžně zveřejňovány na www.o-festival.cz
Karanténa:

Je určena pouze pro kategorie H16 až H21 a D16 až D21 startujících v rámci otevřeného MČR.   
Vstup do karantény umístěn 200 m JZ od centra závodu, cesta ke vstupu do karantény vyznačena modro-bílými fáborky. Zde samoobslužný výdej startovních čísel pouze u kategorií H,D  21. Zde rovněž „nervózní“ WC pro všechny kategorie. Vzdálenost ke startovnímu koridoru
(minus 4.minuta) je 250 m po pěší zóně, zde možnost rozcvičení a rozběhání.
Předpokládáme Vaši maximální ohleduplnost k procházejícím lázeňským hostům.
Občerstvení před startem iont.nápoj, voda. Možnost odložení svršků.
Vstup do karantény: pro kategorie H,D 21 nejpozději ve 12.00hod., pro kategorie H,D 16,18, 20 nejpozději ve 13,15hod. Při vstupu do karantény je závodník povinen vynulovat čip a označit kontrolu nulování (check). Pozdější příchod je důvodem k diskvalifikaci.

Popisy kontrol:

Pro kategorie H,D 16 – 21 startující v rámci MČR – sprint jsou popisy formou samoobsluhy v minus 3.minutě před startem (POZOR omezená doba na přípravu – 1minuta, k dispozici nutné kancelářské potřeby).
Ostatní kategorie Veteraniády a veřejného závodu formou samoobsluhy v centru závodu. Všechny kategorie mají popisy rovněž vytištěny na přední straně mapy.

Ražení:

elektronické – SportIdent
V případě selhání SI jsou na mapě políčka pro náhradní ražení kleštěmi.

Divácká kontrola: Na dohled z prostoru shromaždiště, určena pro kategorie v rámci MČR a vybrané kategorie veřejného závodu. Zákaz vstupu do bezprostřední blízkosti divácké kontroly!
Mezičasy:

Z divácké kontroly (mistrovský závod komentován speakerem) a z předposlední kontroly.

Cíl:

v centru, závodník ukončí závod oražením cílové jednotky.
Mistrovský závod má cílovou jednotku na pódiu, závod pro veřejnost o 15m dříve, doběhový koridor je totožný.  
Závodníci jsou povinni si ihned po doběhu vyčíst svůj SI čip ve stanu za pódiem, jinak jim hrozí diskvalifikace. Závodníci kategorie H,D 21 jsou za cílem povinni odevzdat startovní čísla.

Časový limit

60 minut

Zdravotní zabezpečení:

Zdravotní služba v prostoru cíle.

Výsledky:

Předběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodu, u vybraných kategorií bude uskutečněn rádiový přenos mezičasů pomocí stanic RACOM. Průběžné výsledky budou zveřejňovány prostřednictvím speakera závodu a pomocí Orienteering results online na http://oro.adamna.net

Oficiální výsledky i s mezičasy budou zveřejněny na stránce závodu  www.o-festival.cz

Občerstvení: na startu mistrovských kategorií, v cíli pro všechny kategorie
WC:

Pouze v centru závodu TOI-TOI za budovou prezentace v dostatečném množství. Za vstupem do Karantény WC pouze pro mistrovský závod. V prostorech sanatoria Miramare je určeno pouze pro ubytované hosty.
Důrazně žádáme o dodržování stanovených hygienických pravidel, závod probíhá v lázeňském prostoru.

Mytí: Lavory v centru závodu u budovy Prezentace
Parkování:

Pro všechny přijíždějící do Luhačovic od severu od Zádveřic záchytné parkoviště Sever, po jeho naplnění, respektive po start. čase 00 pokračovat do středu města za hlavní kruhový objezd a řídit se naváděcími značkami P.
Pro všechny přijíždějící z ostatních směrů nájezd rovněž dle značek P na střed města k autobusovému nádraží a dále se řídit pokyny pořadatelů a městské policie při parkování na komunikacích města. Z těchto parkovacích prostor je cesta do centra podél řeky proti proudu.
Dopravní omezení na příjezdu do Luhačovic od jihu se nevztahuje na os.auta a autobusy.

Stravování: Stánky s občerstvením v centru a u cesty do Karantény. Dále restaurace dle plánku „Možnosti stravování v Luhačovicích“- obdržíte při prezentaci.
Ubytování:

Ubytování pro nahlášené z pátku na sobotu je v tělocvičně ZŠ Luhačovice.
Zákaz noclehu v oddílových stanech v centru závodu.

Vyhlášení výsledků:

přibližně od 16:15 v centru závodu.
Vyhlášeny budou všechny mistrovské kategorie H,D 16-21, závodníci na 1. – 3. místě v kategoriích HD 10-14 a Veteraniády

 

Funkcionáři:

ředitel: Martin Plášek
hlavní rozhodčí: Libor Slezák, R1
stavitel: Petr Vavrys         

           

 

Protesty:

písemné protesty s vkladem 200,- Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu.

Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel OB, SR a PP ČSOB v OB 2006

Jury:

Bořánková Kristýna VSP, Petřvalský Marek STE, Štěpánek Martin TBM

V Luhačovicích dne 26.4.2006
Slovan Luhačovice SKOB Zlín
oddelovac
Město Luhačovice Město Zlín
Všemina
Mikroregion Luhačovské zálesí
Miramare Luhačovice Lázně Luhačovice ORO - Orienteering results online oddelovac2
AZ Rádio Zlín
Avonet
oddelovac
Continental
kooperativa tmapy
toitoi hi-tec
gigasport astera design
zaket nord-service
newline norwell
© Alcasoft